Kulturní život v České Třebové

Italský sbor Il Rifugio oslavil 35° Narozeniny

Mužský pěvecký sbor Il Rifugio z italského města Seregno oslavil 2. prosince 2001 již 35. let od svého založení v roce 1966. V roce 1969 sbor přijel poprvé k nám do České Třebové. “Přijel, zazpíval a zvítězil” na pozvání tehdejšího předsedy Osvětové besedy Oldřich Tomeš. Ten se seznámil s jedním ze zakladatelů sboru panem Luigi Giussani za války v Berlíně. Jeden byl jako italský zajatec a druhý jako nuceně nasazený. Poprvé od konce války se setkali právě v Seregnu, městě poblíž Milána. Zde se seznámil s vyni kající úrovní tohoto sboru a zde vznikla myšlenka pozvat sbor na zájezd k nám do České Třebové. První koncert u nás se konal v přeplněné Malé scéně a v sále kina Svět pro studen- ty místních škol. Navíc Italové ještě vystoupili 1. června na Dni národ- ní písně na Horách. Velice srdečné bylo také přijetí sboru tehdejším předsedou MěNV Bohuslavem Routkem. Podařilo se mi ještě mimo to zajistit exkurzi do podniku Primona, kde italští hosté zazpívali zaměstnancům. Úspěch Italů ve Třebové byl tehdy obrovský a na Českou Třebovou neobyčejný. Předseda Osvětové besedy proto pozval Il Rifugio do České Třebové znovu v roce 1976 a potřetí ještě v roce 1989. To již byl o vystoupení italského sboru v České Třebové takový zájem, že nestačil uspokojit zájem ani přeplněný sál Národního domu. Koncerty se staly doslova demonstrací přátelství Čechů a Italů. Podle vyjádření sbormistra pana Oreste Tagliabue měly koncerty ve Třebové pro život sboru Il Rifugio obrovský význam a staly se zlatým hřebem jejich koncertního života. Na Českou Třebovou a její obyvatele dodnes s láskou vzpomínají. Sbor žije dál, zpívá po celé severní Itálii na různých festivalech, natáčí disky a lituje, že se pro určité problémy nemůže ještě jednou do České Třebové podívat a zazpívat Třebovákům, kteří svým spontánním přijetím jim dali impuls do dalšího uměleckého života. 35. narozeniny oslavil sbor 2. prosince v kostele na náměstí Ottavio Cabiati a pak večer slavnostním koncertem. Je mou milou povinností, abych při příležitosti tohoto jubilea sboru popřál mnoho dalších úspěchů a elánu, aby ještě dlouho rozdávali radost svými krásnými horalskými písněmi. Naopak jménem pana Tagliabue mohu vyřídit Třebovákům ty nejsrdečnější pozdravy. Škoda jen, že se se nepodařilo také navázat připravovanou spolupráci měst České Třebové a Seregna. V roce 1989 již přijeli do Třebové zástupci tamní radnice. Návrh však bohužel nebyl dotažen do konce a tak Česká Třebová přišla o vzácnou příležitost navázat partnerství s padesátitisícovým městem Seregno, které je po celé Itálii známé jako významné středisko výroby krásného nábytku.


Oldřich Tomeš